Aile Anayasası ve Esas Sözleşme Tadili


Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin, yaklaşık %95’i “Aile Şirketi” statüsünde bulunmakta olup, söz konusu şirketlerin kurumsal süreçleri tamamlayarak kurumsal bir yapıya ulaşması, şirketin devamlılığı açısından son derece büyük önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda, aile şirketlerinin mali dinamikleri özenle incelenmeli ve mevcut duruma uygun şekilde Aile Anayasasının hazırlanmalıdır. Böylelikle, Aile Şirketleri’nin kurumsal bir yapıya kavuşturulması ve ticaret dışı faktörlerden dolayı zarar görmesinin önüne geçilebilmesi mümkün olmaktadır.

DNB LEGAL, bünyesinde barındırdığı yeminli mali müşavir ve avukatlar sayesinde, şirketlerin gerek hukuki gerekse mali durumunun incelenmesi, kurumsal süreçlerin tamamlanması ve aile üyeleri, paydaşlar ve yatırımcılar arasındaki dengenin gözetilerek Aile Anayasası’nın oluşturulmasına ilişkin hizmetler sunmaktadır.