Birleşme, Bölünme ve Devralmalar, (M&A)


Çeşitli sektörlerde faaliyet göstermekte olan firmaların birleşme, bölünme ve devralma işlemlerinin her aşamasında kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Şirketlerin birleşme, bölünme ve devralma süreçleri; hukuk, vergi ve finans alanlarında uzman kişilerin uyumlu çalışmaları neticesinde hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması gereken işlemler olup, deneyimli ve alanında uzman ekibimiz sayesinde bu çalışmalar tarafımızca tek elden yürütülmektedir.

Buna paralel olarak, söz konusu birleşme, bölünme ve devralma süreçlerinin tarafların iradesine uygun şekilde tamamlanmasını sağlamak amacıyla yürüttüğümüz işlemler aşağıda sıralanmaktadır.

     1. Yatırımcı ve Satıcı araştırması,

     2. Niyet mektuplarının oluşturulması ve okunması,

     3. İşlem öncesi müzakerelerin yürütülmesi, 

     4. İşleme konu şirketin değerleme ve inceleme süreçlerinin tamamlanması,

     5. Hisse ve şirket değerlerini etkileyebilecek risk unsularının saptanması,

     6. Hisse alım, satım ve hissedar sözleşmelerinin oluşturulması,

     7. Hisse değişimi sürecinin yönetilmesi,

     8. İzne tabii işlemlerde izin süreçlerinin yönetilmesi,

     9. Kapanış işlemlerinin sonuçlandırılması,

   10. Uyum ve entegrasyon sürecinde danışmanlık hizmeti verilmesi,

Ticari anlamda büyük hassasiyet arz eden birleşme, bölünme ve devralma işlemlerinin, müşterilerimizin bulunduğu konuma ve piyasa dinamiklerine uygun şekilde yürütülerek sonuçlandırılması temel amacımızı teşkil etmektedir.