Dava ve Alacak Takibi


Ticari hayatta karşılaşılan uyuşmazlıkların barışçıl yollardan sonuçlandırılamaması halinde, bahse konu uyuşmazlıkların çözümü ve müvekkillerimizin menfaatlerinin korunması amacıyla dava süreçlerini ve alacak takibini yürütmekteyiz.

Söz konusu dava süreçlerini, müvekkillerimiz ile tam bir işbirliği ve iletişim içerisinde planlayarak, mevcut duruma uygun ve titiz şekilde yürütmek başlıca hedefimizi oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, ilgili dava süreçlerinin periyodik olarak raporlanarak müvekkillerimizin bilgilendirilmesi ve özellikle teknik hususlarda müvekkillerimiz ile iş birliği içerisinde hareket edilmesi, dava süreçlerinin başarılı şekilde sonuçlandırılmasını sağlamaktadır.