Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ, (“Tebliğ”) Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından hazırlanarak, 10.01.2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunmaktadır. Söz konusu Tebliğ ile getirilen değişiklikler aşağıdaki gibidir.