Milletlerarası Ticaret Odası Tarafından Hazırlanan Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri

Milletlerarası Ticaret Odası ("International Chamber of Commerce - ICC") tarafından Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri Revize Edilmiş Bulunmaktadır. Söz konusu Maddelere ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz duyuru metni, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.