Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

Covid – 19 salgını sebebiyle, yargı alanlarında ortaya çıkabilecek olan hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, 2480 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca, yargı sürelerinin uzatılmasına karar verilmiş bulunmaktadır. Söz konusu karar 30.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunmaktadır