Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımında Hazırlanacak Taahhütnamelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Duyuru

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan 07.05.2020 tarihli duyuru ile, Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımında Hazırlanacak Taahhütnamelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar açıklanmış olup, bu konuya ilişkin hazırlamış olduğumuz duyuru metni bilgilerinize sunulmaktadır.