6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (”TTK”) Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (”TTK”) Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olup yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.