Ücretsiz İzin Uygulamalarının Kıdem Tazminatı ile Yıllık İzin Hesaplamalarına İlişkin Etkisi

Ücretsiz İzin uygulamasında geçen sürelerinin kıdem süreleri, yıllık izin ücretleri ve deneme sürelerine etkisine ilişkin duyuru