Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin ve Fesih Yasağı Uygulamalarının uzatılması hk;

30.06.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2706 ve 2707 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararları uyarınca, Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin ve Fesih Yasağı uygulamalarının bir ay süreyle uzatılmasına karar verilmiş bulunmaktadır.