İcra, İflas ve Konkordato Hukuku

Gerek ilamlı gerekse ilamsız alacakların, icra eliyle tahsilini sağlamak amacıyla icra hukuku hizmetleri sunmaktayız. Bu doğrultuda, alacak tahsilinin sulh yolu ile gerçekleştirilememesi halinde, mevcut duruma uygun ve etkin çözümler üreterek, hızlı bir şekilde sonuca ulaşmayı amaçlamaktayız.

İcra süreçleri sırasında ortaya muhtemel, itirazın iptali, itirazın kaldırılması ve tasarrufun iptali gibi dava süreçleri de, tarafımızca sunulan hizmetler arasında yer almaktadır.

Öte yandan, son dönemde yaygın şekilde kullanılan konkordato müessesine ilişkin olarak, müvekkilimizin konkordato talep eden veya alacaklı olmasına bağlı olarak, gerekli dava süreçleri de tarafımızca yürütülmektedir.