İş Hukuku


DNB LEGAL, iş sözleşmelerinin kuruluşu anından itibaren, ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık ve sair süreçlere ilişkin hukuki hizmetler sunmaktadır. Bu doğrultuda, istihdam süreçlerinin doğru yönetilmesi, ihtar ve bildirimlerin kanuna uygun şekilde sonuçlandırılması temel amacımızı teşkil etmektedir.

İş Kanunu, yalnızca işe alım ya da fesih sürecinde değil, iş ilişkisi sırasında da taraflara çeşitli hak ve yükümlülükler öngörmüş olup, bu hak ve yükümlülüklerin gerektiği gibi yürütülmesi, fesih sırasında ciddi önem kazanmaktadır.

Bu kapsamda, İş Kanunu kapsamında müvekkillerimizin hak ve menfaatlerinin her aşamada korunmasını sağlamayı hedeflemekteyiz.