İnsan Kaynakları politikalamız, şirket ve çalışan hedeflerinin örtüşmesi eksenine kurulmuştur. Bu sebeple çalışanlar arasında kurumsal bağlılığın yüksek tutulması ve kurumsal kültür ögelerinin herkes tarafından benimsenerek sahiplenilmesi büyük önem arz eder. Takım çalışması, şirket ve şirket kültürüne bağlılık her zaman ön planda tutulmakta olup çalışanlarımızın kendi başarıları ile olduğu kadar şirketin başarı ile de gurur duyması İnsan Kaynakları alanındaki en önemli hedefimizdir. Şirket kültürümüz, çalışanların adil, güvenilir, samimi ve doğru ilişkiler kurması üzerinde şekillendirilirken dürüstlük çalışanların şirketle olan ilişkisinde en yüksek değerimiz olarak kabul edilmektedir.