Kişisel Verilerin Korunması


DNB LEGAL, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyum sürecinin tamamlanması ve muhtemel uyuşmazlıkların önlenmesi amacıyla hukuki hizmetler sunmaktadır.

Bahse konu uyum sürecinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yanı sıra Avrupa Birliği tarafından düzenlenmiş olan 2016/679 sayılı “General Data Protection Regulation” (GDPR) hükümlerine paralel düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlayarak, kişisel veri işleyen müvekkillerimizin karşılaşabileceği risklerin en aza indirilmesini amaçlamaktayız.

Bu doğrultuda sunduğumuz hizmetler aşağıda yer almaktadır:
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi,

1. Mevcut sözleşmelerin revize edilmesi,

2. Kişisel Veri İşleme Envanterinin oluşturulması,

3. Veri işleme faaliyetlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi ve bu hususta danışmanlık hizmetleri verilmesi,

4. Yurt dışına veya yurt içine veri aktarılmasına ilişkin uygunluk denetiminin yapılması,

5. Veri aktarımına ilişkin Sözleşmelerin oluşturulması,


6. Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde gerekli prosedür ve işlemlerin yürütülmesi,

7. Kişisel veri ihlallerine ilişkin başlatılacak hukuk, ceza ve idare davalarının takibi.