Önleyici Hukuk ve Alternatif Çözüm Yolları


Müvekkillerimizin hak ve menfaatlerinin dava yoluna başvurulmaksızın korunması ve muhtemel uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını engellemek amacıyla, önleyici hukuk hizmetleri sunmaktayız.

Taktir edileceği üzere, ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların, barışçıl yollar ile ve dava aşamasına geçilmeksizin önlenmesi, ya da dava dışı sulh yolu ile çözüme kavuşturulması taraflara önemli avantajlar sunmaktadır. Bu doğrultuda, müvekkillerimizin iradesine paralel olarak uyuşmazlık riskinin minimuma indirilmesi temel amacımızı teşkil etmektedir.

Yukarıda açıklananlar uyarınca DNB LEGAL, uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini sağlamak amacıyla, ihtar, sulh, müzakere ve uzlaştırma aşamalarında hizmet sunmaktadır.