Sermaye Piyasası Hukuku


DNB LEGAL, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaya çıkan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli izinlerin alınmasına ilişkin olarak gerek halka açık şirketlere, gerekse yerli ve yabancı yatırımcılara hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamda, halka arz süreçlerine ilişkin hazırlıkların yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvurunun gerçekleştirilmesine ilişkin süreçler tarafımızca yürütülmektedir. Öte yandan, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ortaya çıkan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve halka açık şirketlerin birleşme, bölünme, devralma gibi izne tabii işlere ilişkin gerekli izinlerin alınması süreçleri sunduğumuz hizmetler kapsamında yer almaktadır.