Tahkim


Tahkim, özellikle uluslararası uyuşmazlıkların çözümü için yaygın olarak kullanılan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tahkim sürecinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için, sözleşme aşamasından itibaren planlanması ve titiz şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Geleneksel dava yoluna göre, uyuşmazlığın hızlı ve taraflarca belirlenen şartlara uygun olarak çözülmesine imkân veren tahkim, ticari hayatın globalleşmesinin bir sonucu olarak, günden güne daha çok önem kazanmaktadır.

Bu kapsamda DNB LEGAL, uzman ekibi sayesinde tahkim sürecinin hızlı şekilde yürütülmesi ve uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasına ilişkin hukuki hizmetler sunmaktadır.