Tür (Nevi) Değişiklikleri, Devir ve Terkin (Tasfiye)


Firmaların sürekli değişen ticari hayatın gerekliliklerine karşı en uygun şekilde pozisyon almalarını sağlamak amacıyla şirket içi yeniden yapılanma süreçlerine ilişkin kurumsal danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bu cihetle, şirketin mevcut yapısını müşterilerimiz ile işbirliği içerisinde değerlendirmekte ve gerek görüldüğü takdirde tür değişikliğinin gerçekleştirilmesi için gerekli işlemleri yürütmekteyiz. Böylelikle, müşterilerimizin kurumsal yapısını, şirketin mevcut ekonomik yapısına uygun hale getirmeyi ve kurumsallığı tam manasıyla sağlamayı hedeflemekteyiz.

Ayrıca, müşterilerimizin hisse ve işletme devri süreçlerinin tamamlanması ile terkin işlemlerinin en doğru şekilde yürütülmesi için kurumsal danışmanlık süreçlerini yönetmekteyiz.