DNB LEGAL, 2018 yılında Türkiye’nin ticaret ve finans kenti olarak kabul edilen İstanbul’da kurulmuş olup gerek hukuki gerekse mali konularda, geniş çaplı dava ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Hukuk Büromuz bünyesinde bulunan uzman kadrosu ile, başta Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ile İcra İflas Hukuku olmak üzere birçok alanda Danışmanlık ve Dava hizmetlerini başarıyla yürütmektedir.

Şirketlerin hukuki, vergisel ve finansal ihtiyaçlarının paralel olarak ilerlemesi ve bir bütün teşkil etmesi neticesinde, söz konusu süreçlerin tek elden yürütülmesi zaruri hale gelmiş bulunmaktadır. Bu doğrultuda büromuz bünyesinde bulunan Avukat, Yeminli Mali Müşavir ve Muhasebe uzmanları sayesinde, Şirketlerin hukuki, vergisel ve finansal ihtiyaçlarını uyum içerisinde karşılamak amacıyla hareket etmekteyiz.

Hukuk Büromuz tarafından sağlanan hizmetler, uluslararası standartlara uygun olarak ve başta İngilizce olmak üzere, birçok farklı dilde sunulmakta olup, bu kapsamda gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok Şirket ile başarılı bir iş birliği içerisinde bulunmaktayız.

Tarafımızca sunulan hukuki ve mali hizmetlere ek olarak, sosyal sorumluluk projelerine ve toplum refahına da büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda gerek Müvekkillerimiz gerekse çalışma arkadaşlarımız ile uzun vadeli ve karşılıklı güvene dayanan bir iş birliği içerisinde olmak, sunmakta olduğumuz hizmetler ile ülkemiz için bir katma değer oluşturmak ve toplumumuzu daha güvenilir kılmak temel hedeflerimizi teşkil etmektedir.

DNB LEGAL was founded in İstanbul which is accept as the commercial and financial city of Turkey at 2018, and has been providing wide range of litigation and legal consultancy services both on legal and financial issues ever since.

We have been successfully conducting consultancy and litigation services especially on Corporate Law, Commercial Law, Intellectual Property Law, Data Protection and Execution and Bankruptcy Law thanks to qualified team within our Law Firm.

Since legal, taxation and financial requirements of the companies proceeds correspondingly and constitutes a whole, conducting the mentioned procedures by single hand became essential. Accordingly, we aim to meet the legal, taxation and financial requirements of the Companies in harmony.

Services offered by our Law Firm are provided different languages and in accordance with the international standards. Thus, we are in successful cooperation with Companies which are operating both on domestic and international area.

In addition to legal and financial services which are provided by our Law Firm, we attach great importance to civil society initiatives and public welfare. In this regard, creating a long-termed cooperation that based on mutual trust with our teammates and clients, generating a value for our country with our services and making our society more reliable are main aims.

TR EN