Fikri ve Sınai Mülkiyet HukukuDNB LEGAL, ticari değeri son yıllarda önemli ölçüde artan ve şirketlerin vazgeçilmezi haline gelen sınai hakların korunmasının yanı sıra, söz konusu hakların Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmek suretiyle koruma altına alınmasına ilişkin hukuki hizmetler sunmaktadır. Bu doğrultuda hizmet sunduğumuz fikri haklar; marka, endüstriyel tasarım ve patent olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır.

Reklam faaliyetlerinin yaygınlaşması ve küreselleşmenin artması neticesinde, Şirketler tarafından yatırım yapılarak tanıtılan markalar, tasarım çalışmaları neticesinde elde edilen endüstriyel tasarımlar ve teknik çalışmalar neticesinde oluşturulan patentler önemli ticari değerler kazanmış olup, bu sebeple söz konusu sınai hakların korunması ve iltibas tehlikesinin önüne geçilmesi son derece önemli hale gelmiştir.

Buna paralel olarak, müvekkillerimizin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli bulunan markalarının, gerek kurum nezdinde gerçekleştirilen itirazlar gerekse ceza ve hukuk davaları aracıyla korunmasına ilişkin hukuki hizmetler sunmaktayız.

Öte yandan, söz konusu sınai hakların çeşitli ticari faaliyetlere konu edilmesi amacıyla lisans sözleşmelerinin hazırlanması, hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi ve tadili gibi alanlarda da faaliyet göstermekteyiz.

Böylelikle, müvekkillerimiz tarafından hali hazırda kullanılmakta olan markaların korunmasını ve iltibas, haksız rekabet, marka gaspı ve markanın sulanması gibi tehlikelerin önüne geçmeyi amaçlamaktayız.
TR EN