İnsan Kaynakları politikalamız, şirket ve çalışan hedeflerinin örtüşmesi eksenine kurulmuştur. Bu sebeple çalışanlar arasında kurumsal bağlılığın yüksek tutulması ve kurumsal kültür ögelerinin herkes tarafından benimsenerek sahiplenilmesi büyük önem arz eder. Takım çalışması, şirket ve şirket kültürüne bağlılık her zaman ön planda tutulmakta olup çalışanlarımızın kendi başarıları ile olduğu kadar şirketin başarı ile de gurur duyması İnsan Kaynakları alanındaki en önemli hedefimizdir. Şirket kültürümüz, çalışanların adil, güvenilir, samimi ve doğru ilişkiler kurması üzerinde şekillendirilirken dürüstlük çalışanların şirketle olan ilişkisinde en yüksek değerimiz olarak kabul edilmektedir.

Human Resources policy of our Law Firm is formed based on the compliance of company and employee goals. In this regard, improving the corporate commitment between employees and embracing the corporate culture elements has great importance. Teamwork, corporate and commitment to corporate culture are always prioritized and our main goal for the Human Resource department is ensuring that our employees are proud with the success of company as well as they are proud with their own success. While our company culture is shaped on the establishment of fair, reliable, sincere and correct relationships, honesty is accepted as our highest virtue for the relationship between employees with the company.

TR EN