Sözleşmeler Hukuku


DNB LEGAL, gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlere ilişkin olarak, her türlü özel hukuk sözleşmesinin hazırlanması ve hali hazırda hazırlanan sözleşmelerin incelenmesi hususunda hizmet sunmaktadır.

Sözleşmelerin hazırlanması veya incelenmesine ilişkin hizmetlerimiz, gerçekleştirilmesi planlanan ticari faaliyet uyarınca taraflara yüklenen hak ve sorumlulukların belirlenmesi ve ticari ilişkinin tarafların iradesine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak için, müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda ve uluslararası bir bakış açısı ile yürütülmektedir.

Öte yandan DNB LEGAL, dünya genelinde yaygın olarak kullanılmasına rağmen, Türkiye'de görece yeni olan Çalışan Hisse Opsiyonları, Escrow Sözleşmeleri, Gizlilik Sözleşmeleri ve Varlık Devir Sözleşmeleri gibi atipik sözleşme projelerine ilişkin olarak da hizmet sunmaktadır.

Tarafımızca hazırlanan sözleşmeler, müvekkillerimizin yurtdışı ticari faaliyetlerinde kullanılmak üzere farklı dillerde ve uluslararası ticari teamüllere uygun olarak hazırlanmaktadır.

 
TR EN